Skip to main content

Hitachi

Hitachi ﮠRom㯩a

Document adoptat la 1 aprilie 2005
Revizuit la 1 aprilie 2010
Toshiaki Higashihara
Preşedinte şi COO
Hitachi, Ltd.

Introducere

În calitate de furnizor global, Hitachi înţelege valoarea informaţiilor, atât în privinţa celor proprii cât şi în privinţa celor aparţinând clienţilor noştri. Noi asigurăm protecţia datelor pe care ni le transmiteţi şi aplicăm o politică strictă privind confidenţialitatea, pe care o veţi găsi în continuare.

1. Aspecte generale ale Politicii Hitachi, Ltd. privind protecţia datelor personale

Hitachi, Ltd. (denumită în cele ce urmează „Hitachi”) lucrează cu diverse informaţii, inclusiv informaţiile noastre de natură tehnică şi informaţiile furnizate de către clienţi, ca furnizor global care poate asigura o soluţie completă. Ţinând cont de acest lucru, Hitachi a făcut toate eforturile pentru a elabora şi a aplica în mod neabătut un sistem de gestionare a informaţiilor, în scopul respectării valorii acestor informaţii. În acest context, Hitachi va încerca să formuleze reguli şi să elaboreze un sistem de gestionare pentru protecţia datelor personale în cadrul companiei şi să elaboreze o politică privind confidenţialitatea pe care să o transmită echipei de conducere şi angajaţilor. În afară de aceasta, Hitachi va lua măsuri pentru a face accesibilă publicului larg politica privind confidenţialitatea. Hitachi va depune toate eforturile pentru a proteja în mod corespunzător datele personale, pe baza acestei politici.

2. Politica Hitachi privind protecţia datelor personale

  1. Stabilirea unor reguli de gestionare a datelor personale şi asigurarea unei îmbunătăţiri continue Hitachi se va asigura că personalul executiv şi lucrătorii recunosc importanţa protecţiei datelor personale şi va formula reguli de gestionare a datelor personale în vederea utilizării adecvate şi a protejării datelor personale şi pentru a asigura aplicarea sistemului de gestionare. Aceste reguli vor fi respectate şi îmbunătăţite în mod continuu.
  2. Colectarea, utilizarea şi comunicarea datelor personale şi interzicerea utilizării acestor date în alte scopuri decât cele iniţiale Acordând atenţie datelor personale încredinţate nouă în cadrul activităţilor companiei, Hitachi va trata aceste informaţii în mod corespunzător, prin elaborarea unui sistem de gestionare în vederea protejării datelor personale specific pentru fiecare tip de activitate comercială şi, de asemenea, prin respectarea normelor noastre privind colectarea, utilizarea sau comunicarea datelor personale. În plus, Hitachi nu va utiliza aceste informaţii în alte scopuri decât cele iniţiale şi va implementa măsuri adecvate în acest sens.
  3. Implementarea măsurilor de siguranţă şi corectarea problemelor Pentru a asigura corectitudinea şi siguranţa datelor personale, în conformitate cu normele privind securitatea informaţiilor, Hitachi va implementa diferite măsuri precum gestionarea accesului la datele personale, restricţionarea mijloacelor de transport al datelor personale în afara companiei şi prevenirea accesului neautorizat din afara companiei, şi va face toate eforturile pentru a împiedica scurgerea, pierderea sau distrugerea datelor personale. În plus, atunci când sunt identificate probleme privind măsurile de siguranţă, Hitachi va depista cauza pentru a putea lua măsuri corective.
  4. Privind respectarea legilor şi reglementărilor, Hitachi va respecta legile, recomandările şi celelalte norme existente în Japonia cu privire la tratarea datelor personale. De asemenea, Hitachi va asigura concordanţa regulilor noastre privind gestionarea informaţiilor cu aceste legi, recomandări şi alte norme.
  5. Respectarea drepturilor cetăţenilor cu privire la datele personale Când o persoană solicită dezvăluirea, corectarea sau ştergerea datelor sale personale, caută să împiedice utilizarea sau comunicarea acestor date sau formulează plângeri ori solicită consultarea acestora, Hitachi va răspunde cu sinceritate, respectând drepturile acestei persoane cu privire la datele personale.

3. Domeniul de aplicare

Acest document, „Informaţii referitoare la datele personale” stabileşte modalitatea de tratare a tuturor datelor personale de către Hitachi în cadrul activităţilor companiei.

4. Datele personale

Hitachi protejează şi gestionează datele personale cu cea mai mare atenţie, depunând toate eforturile, pe baza politicii sale cu privire la confidenţialitate. În acest document, „Date personale” sunt informaţiile de mai jos care pot fi utilizate pentru identificarea anumitor persoane.

  1. Informaţiile comunicate de către o persoană companiei Hitachi prin completarea unui formular de întrebări sau a altor formulare.
  2. Informaţiile comunicate de către o persoană companiei Hitachi prin orice altă metodă în afara celei de mai sus.

5. Colectarea/scopul utilizării şi comunicarea către terţe părţi

  1. În privinţa activităţilor comerciale principale desfăşurate de compania Hitachi în legătură cu componentele echipamentelor electrice, componentele echipamentelor de comunicare a informaţiilor, fabricaţia componentelor electronice şi serviciile privind informaţiile, Hitachi va colecta şi va utiliza datele personale exclusiv pentru atingerea fiecărui scop propus. În cazul în care compania Hitachi are nevoie de datele personale ale unei persoane, vom preciza cu claritate scopul utilizării înainte de a obţine acordul persoanei respective.
  2. Hitachi nu va comunica date personale către o terţă parte fără a obţine în prealabil acordul titularului acestor date, cu excepţia circumstanţelor existente în anumite condiţii.
  3. Atunci când acest lucru este necesar pentru activităţile comerciale desfăşurate de compania Hitachi în cadrul colaborării cu companiile din grupul Hitachi, Hitachi poate comunica acestor companii date personale cum sunt numele, adresa de domiciliu sau a locului de muncă, numerele de telefon, numerele de fax, adresele de e-mail etc.

6. Cererea de dezvăluire a datelor personale sau formularea plângerilor

Atunci când o persoană doreşte să solicite dezvăluirea, corectarea, întreruperea utilizării, întreruperea comunicării către o parte terţă sau notificarea scopului utilizării datelor sale personale deţinute de către Hitachi (demersuri denumite „dezvăluire şi alte acţiuni” în cele ce urmează), sau doreşte să formuleze plângeri, trebuie să respecte procedurile stabilite pentru formularea acestor solicitări.

7. Alte informaţii importante

Când o persoană contactează compania Hitachi telefonic, convorbirea poate fi înregistrată pentru a susţine o soluţionare corectă.

8. Date de contact

Pentru întrebări referitoare la acest document, cu excepţia întrebărilor referitoare la dezvăluire şi alte acţiuni privind datele personale şi la formularea plângerilor, vă rugăm să ne contactaţi după cum urmează.

Contact prin poştă
Information Security Department, Corporate Information Technology & Security Division, Hitachi, Ltd.
1-6-6Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280